De website www.bomenkappenwijzer.nl maakt gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookiebeleid.

Bomen planten/verplanten

Een te grote boom kan veel overlast veroorzaken. Dit geldt in het bijzonder voor een boom die in de tuin staat en zich dus dichtbij het huis bevindt. Zo’n boom kan ervoor zorgen dat het huis en de tuin voortdurend in de schaduw staan. Ook zorgen zulke bomen voor veel rommel in de tuin zoals bladeren, zaadjes en takjes. Heel vervelend dus. Vaak is het dan beter als de boom gekapt wordt. Je kunt dit echter niet zomaar doen. In veel gemeentes is namelijk een vergunning vereist.

Voor elke gekapte boom een nieuwe aanplant

Voor het verkrijgen van een vergunning gelden bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen in elke gemeente weer anders zijn. Komt de boom in aanmerking voor een kapvergunning? Dan kan de boom na het verstrekken van de vergunning gekapt worden. Is de boom eenmaal gekapt? Dan ben je op basis van de Boswet verplicht binnen drie jaar opnieuw een boom te planten.

De Boswet is belangrijk voor ons zuurstofgehalte

Volgens de Boswet moet je voor elke gekapte boom een nieuwe boom planten. Deze Boswet is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er voldoende bos behouden blijft. Bomen zijn namelijk heel belangrijk voor onze gezondheid. Zij zorgen ervoor dat de koolmonoxide die wij uitstoten wordt omgezet in zuurstof. Voor de luchtkwaliteit is het dus van groot belang dat er voldoende bos behouden blijft. ‘Bos’ is hier eigenlijk niet de juiste term. Correcter is ‘houtopstanden’. Want ook struiken, beplantingen, hagen en ander gewassen zijn van belang.

De Boswet beschermt het ecologisch systeem

Behalve voor zuurstof zijn de bomen ook belangrijk als leefomgeving voor veel dieren. Als deze leefomgeving verdwijnt kunnen deze dieren ook niet langer huisvesten en dit heeft weer gevolgen voor de rest van ons ecologisch systeem.

Wat kost het kappen van bomen?

Het is verstandig om professioneel hulp in te schakelen als je van plan bent om een boom te kappen, te verzorgen of te verwijderen. Dit komt vooral door het feit dat de werkzaamheden erg gevaarlijk kunnen zijn. Met onze offerte service kom je snel in contact met hoveniersbedrijven die je deskundig advies kunnen geven. Door de tarieven te vergelijken kun je besparen op de kosten. Vraag daarom gratis offertes op en begin met vergelijken.