Boom kap met kettingzaag

Kappen tijdens het broedseizoen?

Vogelsnest met 2 eierenHet vellen van bomen is niet zomaar toegestaan. Zo is er in veel gevallen een omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstand vereist (tot enkele jaren terug bekend als de kapvergunning). Maar ook dan is het kappen niet altijd toegestaan. Zo gelden er tijdens het broedseizoen diverse aanvullende voorwaarden, welke dus ook in 2019 gelden.

Juridisch gezien begint het broedseizoen op 15 maart en eindigt op 15 juli. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen. Deze regel is ingesteld om de vogels en hun kroost te beschermen en te voorkomen dat broedende inheemse vogels hun nesten verlaten en de eieren niet uitkomen of het jong niet meer worden gevoed.

Zie ook deze informatiebronnen van de overheid:
- Rijksoverheid.nl (wetgeving natuurbescherming)
- Overheid.nl (Wet natuurbescherming)
- Overheid.nl (Flora- en faunawet)
- Overheid.nl (Boswet)

Verboden of niet?

Vogels bouwen vogelsnest in vogelshuisjeZolang je echter zeker weet dat je geen broedende vogels verstoort is het kappen en snoeien van bomen niet verboden, mits je uiteraard over de vereiste vergunningen beschikt. Let echter wel op; nesten zijn lang niet altijd goed te ontdekken, het doel van de vogels is immers om de nesten zo goed mogelijk te verstoppen zodat de natuurlijke vijanden ze niet opmerken.

Let ook op dat het verbod om bomen te kappen ook geldt voor bomen die in de buurt van vogelnesten staan, dus ook als er in de boom die je wilt (laten) kappen geen nest te vinden is. Twijfel je over de toepasselijkheid van de wetgeving? Vraag dan voor de zekerheid bij je gemeente na welke regels er van toepassing zijn. Je kunt ook op de volgende website van de overheid kijken: www.omgevingsloket.nl. Doe tevens de vergunningscheck.

Wat kost het kappen van bomen?

Het is verstandig om professioneel hulp in te schakelen als je van plan bent om een boom te kappen, te verzorgen of te verwijderen. Een reden hiervoor is dat de werkzaamheden erg gevaarlijk kunnen zijn. Met onze offerte service kom je snel in contact met hoveniersbedrijven die je deskundig advies kunnen geven.